เงื่อนไขสิทธิพิเศษ "เดือนไหนไม่กำไร คืนเงินเต็มจำนวน"

สำหรับสิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

ลูกค้าที่ได้ทำการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ Definit Quant Portfolio, FundTalk - The Contrarian Signal Combo, Mr.Messenger - Trend Following Signal หากแต่ละเดือนผลตอบแทนจากเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่กำไร ทางทีมงานจะทำการคืนเงิน (Refund) ไปที่บัตรเครดิตของท่านภายใน 14 วันทำการ

ระยะเวลา

สำหรับลูกค้าที่มีรายการจ่ายค่ารายเดือนในวันที่ 8 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วิธีการคำนวณผลตอบแทน

 • Definit Quant Portfolio
  • การคำนวณผลตอบแทนของพอร์ตจำลองใช้สัดส่วนการลงทุนตามที่แจ้งในผลิตภัณฑ์
   โดยราคาขายใช้ราคาเปิด (ATO) ของวันที่ออกบทความ* ณ เดือนปัจจุบัน และราคาซื้อ (ต้นทุน) ใช้ราคาปิด (ATC) ของวันที่ออกบทความ* ในเดือนก่อนหน้า
  • คำนวณรวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.15%
  • หากพอร์ตจำลองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะถือว่าเป็นเดือนที่มีกำไร
  • *วันออกบทความคือวันที่ 2 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดจะใช้ราคาของวันถัดไป
 • FundTalk - The Contrarian Signal Combo
  • คำนวณจากยอดเงินลงทุนพอร์ตจำลอง (มีการแจ้งในห้อง Signal) ณ เช้าวันทำการแรกของเดือน เทียบกับ เย็นวันทำการสุดท้ายของเดือน
  • หากพอร์ตจำลองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะถือว่าเป็นเดือนที่มีกำไร
 • Mr.Messenger - Trend Following Signal
  • คำนวณจากยอดเงินลงทุนพอร์ตจำลอง (มีการแจ้งในห้อง Signal) ณ เช้าวันทำการแรกของเดือน เทียบกับ เย็นวันทำการสุดท้ายของเดือน
  • หากพอร์ตจำลองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะถือว่าเป็นเดือนที่มีกำไร

ลูกค้าที่ได้เงินคืน

ลูกค้าทุกคนที่มีการจ่ายเงินค่ารายเดือนในเดือนที่มีการขาดทุนของพอร์ตจำลองนั้นๆ ตัวอย่าง - Definit Quant Port ในเดือนสิงหาคมติดลบ ลูกค้าทุกคนที่มีการจ่ายเงินค่ารายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม จะได้รับเงินคืน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า